Monthly Archives: June 2018

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท รีวอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ จำกัด เจ้าของแอปพลิเคชั่น “UTU (ยูทู)” ผู้ให้บริการ Loyalty Platform แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะของลูก (Millennial Family)”

ททท จับมือ แอพพลิเคชั่น “UTU (ยูทู)” จึงแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะของลูก”

เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันยิ่งถ้าไปเป็นกลุ่มหรือครอบครัวก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ทางหนึ่ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมากขึ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   โดย วิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก จับมือ สุรังคนา สุรไพฑูรย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท รีวอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรอยัลตี้ แพลตฟอร์ม เจ้าของ

“ททท จับมือ แอพพลิเคชั่น “UTU (ยูทู)” เปิดตัว “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาทักษะของลูก (MILLENNIAL FAMILY)” “

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ บริษัท รีวอร์ดส์ พาร์ตเนอร์ จำกัด เจ้าของแอปพลิเคชั่น “UTU (ยูทู)” ผู้ให้บริการ Loyalty Platform แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ครอบครัวคนรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะของลูก (Millennial Family)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเป้าหมายครอบครัวคนรุ่นใหม่ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหลากหลายกลุ่ม และกลุ่มเป้าหมายที่ ททท. ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง